صفحه اصلی درباره ما تماس با ما
 
                          
  جعل اسناد يا نوشته هاي غير رسمي
علامت گذاری صفحه
چاپ
ارسال e-mail 


 جعل اسناد یا نوشته های غیر رسمی

هر گاه شخصی اسناد یا نوشته های غیر رسمی (عادی)را جعل كند یا با آگاهی از جعلی بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا دو سال محكومم می شود یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد .ممكن است این شخصی كه مرتكب جعل اسناد عادی می شود از كارمندان دولتی باشد یا از افراد عادی بنابراین فرقی نمی كند كه مامور دولتی باشد یا غیر دولتی . هر كسی كه مرتكب جعل اسناد عادی شود به مجازات مذكور محكوم خواهد شد . سند هم باید سند عادی باشد برای مثال سند اجاره كه در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده نوشته و سند عادی است یا هر نوع سند و نوشته ای كه عادی باشد.

  جستجو ی مطالب
  جستجوی پیشرفته
  جستجو ی وکیل
شهر:
کلمه جستجو
  جستجوی پیشرفته
Copyright © 2008-2011 Hooghoogh.com, All Rights Reserved