صفحه اصلی درباره ما تماس با ما
 
                          
  مراحل اداری تفکیک املاک از طریق اداره ثبت
علامت گذاری صفحه
چاپ
ارسال e-mail 


 ثبت املاک

مراحل اداری تفکیک املاک از طریق اداره ثبت:


در خصوص تفکیک اراضی، ماده 150 ق.ث اداره ثبت را مرجع رسیدگی به این درخواست می داند.


1-     قبول خواسته متقاضی منوط است به اینکه در خصوص ملک مورد درخواست، سند مالکیت صادر شده باشد. بنابراین با ارائه اسناد تجاری نمی توان د رخواست تفکیک نمود.


2-     بموجب ماده 101 ق. شهرداری و ماده 6 ق.ت.ش.ع.ش و م و ماده 154 ق.ت رعایت نقشه های جامع و         و ضوابط اجرایی مربوط به تفکیک اراضی شهری لازم و ضروری است. بنابراین:


 


1-2 –ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک و افراز را در اجرای ماده 154 اصلاحی ق.ث طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها به تصویب شهرداری رسیده باشد.


 


2-2- در مورد تفکیک چند ساختمان که مجزا از هم در یک قطعه زمین احداث گردیده چنانچه بر طبق گواهی پایان کار این ساختمانها دارای مشترکات از قبیل ( انباری، راهرو و غیره) باشند و یا اینکه شهرداری در گواهی صادره عرصه را قابل تفکیک نداند ادارات ثبت بایستی فقط نسبت به تفکیک اعیان ساختمانها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمانها اقدام نمایند مواردی که این قبیل ساختمانها براساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند ادارات ثبت رأسا نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند کرد.


 


3-2- در مورد ساختمانهای اوراثی قبل از سال 1349 مستندا به تبصره 8 از ماده 100 قانون اصلاح قانون شهرداری ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راسا اقدام به تفکیک می نمایند.

  جستجو ی مطالب
  جستجوی پیشرفته
  جستجو ی وکیل
شهر:
کلمه جستجو
  جستجوی پیشرفته
Copyright © 2008-2011 Hooghoogh.com, All Rights Reserved