موضوع:
  • درباره شروین حاجی پور و خیلی های دیگر درباره شروین حاجی پور و خیلی های دیگر

    او حداکثر یک معترض است که خواسته های خود را به مسالمت آمیزترین شکل ممکن بیان کرده است و واقعاً چه قالبی لطیف تر از موسیقی و ترانه برای بیان اعتراض؟ اگر این حد از اعتراض هم پذیرفته نشود، پس چگونه می گویند اعتراض باید شنیده شود؟

  • آقای دبیر ستاد امر به معروف! طرح ندادن بلدی؟ آقای دبیر ستاد امر به معروف! طرح ندادن بلدی؟

    آقای هاشمی گلپایگانی؛ چه کسی به شما اجازه داده است که مردم را از دسترسی به امکانات اجتماعی محروم کنید؟ طبق کدام قانون به دنبال ایجاد شهروند درجه یک و دو بر اساس حجاب هستید؟

  • کدام مردم؟! کدام مردم؟!

    بیم آن می رود که نظام حکمرانی نتواند صدای بخش مهمی از جامعه را بشنود و در یک "مغالطه" خطرناک، طیف وسیعی از "مردم" حذف و یا سرکوب شود و فضای دوقطبی "خودی و غیر خودی"در جامعه تقویت گردد.

 ... 11 12 13 14 15  ...