موضوع:
 • اجرت‌المثل ایام زوجیت در چه شرایطی قابل مطالبه خواهد بود؟ اجرت‌المثل ایام زوجیت در چه شرایطی قابل مطالبه خواهد بود؟

  مطالبه اجرت‌المثل کار‌های انجام‌گرفته توسط زوجه در منزل، مشروط به طلاق و جدایی او از زوج نیست؛ بلکه همانند مهریه، مطالبه اجرت‌المثل زوجه در صورت ادامه رابطه زوجیت نیز ممکن است.از جمله اصول حاکم بر روابط مالی زن و شوهر در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زن شوهردار در اموالش است.

 • چه افراد و مشاغلی مشمول قانون کار نیستند؟ چه افراد و مشاغلی مشمول قانون کار نیستند؟

  نظر به اینکه قرارداد کار مبنای بسیاری از روابط را در زندگی اجتماعی و تعاملات اقتصادی روزمره تشکیل می‌دهد، در کلیه قراردادها، اصل بر شمول قانون کار نسبت به آنهاست؛ بنابراین در مواردی که قانون دیگری از نیروی کار تابع حمایت نمی‌کند لزوماً فرد، تحت پوشش قانون کار خواهد بود اما..

 • بررسی قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بررسی قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا

  ممکن است، جرمی علیه شما رخ دهد و در پی این باشید که با شکایت از طرف مقابل، او را به پای میز محاکمه بکشانید و بدین‌ نحو به حق ضایع‌شده خود دست یابید. این حق مسلم هر شخصی است که اگر حقی از او ضایع شد، بتواند به مرجع قضایی مراجعه کرده و در پی احقاق حق خود باشد؛ اما واضح است که به ‌صرف ادعا، نمی‌توان کسی را به پای میز محاکمه کشاند.

 1 2 3 4 5  ...