موضوع:
  • وکیل شدن در کشورهای مختلف چگونه است؟ وکیل شدن در کشورهای مختلف چگونه است؟

    کشورهای مختلف راه‌های گوناگونی را پیش پای افرادی گذاشته‌اند که در آرزوی وکیل شدن و تحقق عادلانه قانون، ‌روزگار می‌گذارند.

  • چه ایراداتی به بخشنامه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه وارد است؟  چه ایراداتی به بخشنامه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه وارد است؟

    در این بخشنامه تاکید شده در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارایه می‌دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند.

  • چک یا سفته، کدامیک برای معامله و ضمانت بهتر است؟ چک یا سفته، کدامیک برای معامله و ضمانت بهتر است؟

    چک و سفته دو سند تجاری هستند که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارند. تفاوت چک و سفته همیشه برای آحاد مردم جامعه مورد سوال است و این که چک بهتر است یا سفته ؟چون دردنیای تجاری و مجازی پیشرفته بانکی امروز و محدودیت سقف دریافت وجه نقد و پرداخت اسکناس و ارسال و حواله بانکی پول، داد ستد بدون تبادل اسناد تجاری چک و سفته بین افراد تقریباغیرممکن شده است

 1 2 3 4 5  ...