موضوع:
 • آشنایی با «داوری» در تجارت بین الملل آشنایی با «داوری» در تجارت بین الملل

  داوری در تجارت بین الملل، طرفداران بیشتری از داوری در حقوق داخلی دارد، تجار بین المللی علاقه زیادی دارند که اختلاف خود را غیر رسمی و بر اساس قوانین و اصول حقوقی که مناسب می‌دانند بین خودشان، به صورت غیر رسمی، ولی با الزام‌های مناسب جهت اجرای رأی داور حل و فصل کنند.

 • کدام مجازات‌ها تعلیق می‌شوند؟ کدام مجازات‌ها تعلیق می‌شوند؟

  تعلیق در حکم تعلیق اجرای مجازات به این معنا است که مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود. هدف از چنین اقدامی، فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوء پیشینه بتواند به زندگی و اجتماع بازگردد.

 • آشنایی با حقوق محجوران و وظایف قیم آشنایی با حقوق محجوران و وظایف قیم

  همه اشخاص به صرف انسان بودن به‌طور بالقوه این توانایی را دارند که صاحب حقوق و تکالیفی شوند. به عنوان مثال همه حق دارا شدن و تملک اموال را دارند. به این امر در اصطلاح حقوقی «اهلیت تمتع» گفته می‌شود.

 ... 6 7 8 9 10  ...