موضوع:
 • اما و اگر‌های تخلفات ساختمانی در شهر‌ها اما و اگر‌های تخلفات ساختمانی در شهر‌ها

  بحث رسیدگی به تخلفات ساختمانی، جزء مباحث مهمی است که امروزه به‌خصوص در شهر‌های بزرگ بیشتر مطرح می‌باشد و در نقاط مختلف کشور اشخاص زیادی را درگیر این موضوع کرده و پرونده‌های زیادی در این حوزه وجود دارد.

 • اقامتگاه چیست و چه اقسامی دارد؟ اقامتگاه چیست و چه اقسامی دارد؟

  اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخصی، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است.

 • آشنایی با شرایط الزام به تعمیر ساختمان مشاعی آشنایی با شرایط الزام به تعمیر ساختمان مشاعی

  یکی از دعاوی موجود در محاکم را می‌توان تقاضای خواهان نسبت به الزام به تعمیر ساختمان مشاعی دانست. در اینجا پرسش‌هایی مطرح می‌شود؛ برای نمونه، منظور از دعوای الزام به تعمیر ساختمان مشاعی چیست؟ دعوای الزام به تعمیر ساختمان مشاعی در چه ساختمان‌هایی مصداق دارد؟

 ... 6 7 8 9 10  ...