ادغام یا الحاق؛ سرنوشت معاونت فرهنگی قوه‌قضائیه چه می‌شود؟


ادغام یا الحاق؛ سرنوشت معاونت فرهنگی قوه‌قضائیه چه می‌شود؟
در ماه‌های ابتدایی حضور آیت‌الله رئیسی در قوه‌قضائیه و همزمان با تغییر برخی معاونان و روسای سازمان‌ها و معاونت‌های دستگاه قضایی، صحبت از ادغام برخی معاونت‌ها نیز شده بود.

یکی از این معاونت‌ها، معاونت فرهنگی قوه قضائیه بود که قرار بود در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ادغام شود و گفته می‌شد حجت‌الاسلام صادقی پس از ادغام این دو معاونت، معاونت جدید را برعهده خواهد گرفت.

اما با گذشت بیش از یکسال، حالا به جای ادغام پیشین، صحبت از الحاق معاونت فرهنگی به معاونت منابع انسانی قوه‌قضائیه به میان آمده  و گفته می‌شود معاونت جدید با عنوان "معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی" ادامه فعالیت دهد.

بر این اساس، ساختار جدید معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی احتمالا به شرح ذیل است: مدیریت امور ایثارگران، امور فرهنگی، اداره کل جذب و گزینش، اداره کل آموزش، کارگزینی قضات، کارگزینی و ارزشیابی کارکنان اداری و دفتر برنامه‌ریزی و کادرسازی.

منبع: تسنیم

«« بازگشت

تاریخ درج: 1399/03/10