اعتبارنامه رئیس‌جمهور چیست؟


اعتبارنامه رئیس‌جمهور چیست؟

بر اساس ماده ۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران چهارسال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می‌شود.

اعتبارنامه چیست؟

اعتبار نامه حاوی نام رئیس‌جمهور و تعداد آرای اوست. 

اعتبارنامه به معنای سند صحت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری برای رئیس‌جمهور منتخب است. در این سند نام رئیس‌جمهور منتخب و تعداد آرای وی و مجموع آرا ذکر می‌شود.

بعد از اینکه صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تأیید شود، اعتبارنامه ریاست‌جمهوری توسط اعضای شورای نگهبان صادر می‌شود.

اعضای شورای نگهبان اعتبارنامه رئیس‌جمهور را امضا می‌کنند و به مقام معظم رهبری ارسال می‌کنند.

بعد از صدور اعتبارنامه، مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد که زمان برگزاری آن از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام خواهد شد.

برابر قانون مذکور، آغاز دوره ریاست‌جمهوری از روز تنفیذ است و دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری از روز تنفیذ آغاز می‌شود.

مرحله بعد تحلیف رئیس جمهور است که برای برگزاری این مراسم، رئیس‌جمهور باید در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند و طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی در حضور اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات لشکری و کشوری، سوگندنامه یاد کند.

منبع: میزان

«« بازگشت

تاریخ درج: 1403/04/18