بحران ریزگردها چگونه حل می‌شود؟


بحران ریزگردها چگونه حل می‌شود؟

حسن اکبری در گفت‌وگو اظهار کرد: استان خراسان جنوبی با قرار داشتن برروی کمربند خشک و نیمه خشک نیمکره شمالی دارای ذخائر منابع آبی ضعیف، نزولات جوی کم، تبخیر سالیانه شدید و پوشش گیاهی محدود است که این شرایط موجب شده از کل عرصه‌های طبیعی استان ۳۶ درصد را عرصه‌های بیابانی و ۵۰ درصد را مراتع کم تراکم بیابانی تشکیل می‌دهد و استان دومین استان بیابانی کشور و جزء پنج استان اول درگیر پدیده گرد و غبار است.

وی افزود: مقابله صرف با گرد و غبار موثر نبوده و اقداماتی همچون نهالکاری در عرصه پنج میلیون هکتاری تحت فرسایش استان به تنهایی راهکار موثر نخواهد بود؛ لذا با حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب آن باید در شیوه‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی از جمله مشاغل وابسته به طبیعت(دامداری و شترداری در مراتع، فعالیت‌های معدنی و گردشگری ) تجدیدنظر شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌ جنوبی  بیان کرد: پنج میلیون هکتار از مساحت استان یا کانون فرسایش بادی هستند و یا استعداد تبدیل شدن به این کانون‌ها را دارند.

اکبری اظهار کرد: فعالیت‌های ناسالم انسانی در طبیعت و شرایط تغییر اقلیم، شرایط را سخت کرده است تا خراسان جنوبی بیشتر در معرض ریزگردها و گرد و غبار باشد.

وی با بیان اینکه براساس آمار منابع طبیعی کانون فرسایش بادی در خراسان‌جنوبی به ۳۸ کانون افزایش یافته است، افزود: حفظ پوشش گیاهی موجود بهترین اقدامی است که باید در راستای بهبود وضعیت هوایی ناسالم انجانم دهیم و این نیاز به هم افزایی عمومی دارد.

اکبری با بیان اینکه بیشترین اقدامی که برای کاهش این مسئله صورت گرفته نهال‌کاری و جنگل‌کاری بوده است، تصریح کرد: به علت محدودیت منابع آبی، گاهی نهال کاری با موفقیت همراه نبوده و علاوه بر آن، بسیاری موارد به منابع آب زیر زمینی نیز خسارت وارد کرده است.

وی یادآور شد: مهم‌ترین مسئله‌ای که به محیط زیست کمک خواهد کرد یک اجماع جمعی برای نگهداشت سرزمین است.

منبع: ایرنا

«« بازگشت

تاریخ درج: 1400/05/02